P&O Flex
Inhouse

P&O Flex Inhouse; Onze vestiging bij u op locatie

Wij bieden ons compleet pakket aan dienstverlening aan vanuit uw eigen bedrijf. Afhankelijk van uw inleenvolume zijn één of meerdere consulenten één of meerdere dagdelen bij u op locatie aanwezig.

Door fysieke aanwezigheid zijn wij één met uw organisatie en kunnen daarom adequaat en snel inspelen op uw personele vraagstukken en behoeften.

Diensten

De basisdienstverlening van een Inhouse-vestiging omvat activiteiten op het gebied van:

 • werving en selectie: bijvoorbeeld het plaatsen van vacatures, houden van selectie- en aannamegesprekken en verzorgen van contracten (uitzenden of detacheren).
 • regelen van subsidies en het onderhouden van contacten met het UWV.
 • begeleiding: bijvoorbeeld verstrekken van bedrijfsinformatie, opvang op de eerste werkdag, organiseren van opleidingen, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • organisatie van facilitaire zaken: bijvoorbeeld uitgeven en innemen van schoenen, kleding en pasjes.
 • administratie: bijvoorbeeld verzorgen van de urenregistratie, de verloning en managementinformatie.
 • Kennis en ervaring waarmee wij u gedegen kunnen adviseren m.b.t. bovenstaande en de wet- en regelgeving.

De specifieke invulling van de inhouse-dienstverlening leggen wij in nauw overleg met u vast op basis van uw specifieke situatie en wensen.

Wat levert het u op?

Een inhouse-vestiging biedt u een aantal voordelen:

 • verhoging van de kwaliteit van het flexibel personeel: door meer kennis van de bedrijfs- en werkomgeving en interne processen.
 • kostenbesparingen: door een efficiëntere organisatie van het personeelsproces en het overnemen van hieraan gerelateerde activiteiten. Daarnaast hebben wij geen dure vestigingen op A-locaties.
 • gemak: door eenduidige en transparante communicatielijnen met een toegewezen intercedent en heldere afspraken over onze dienstverlening.
 • mogelijkheid voor structurele verbeteringen van het personeelsproces: door de duur en (eventuele) exclusiviteit van uw relatie met ons.
 • reductie van de werkdruk binnen uw organisatie: door het (gedeeltelijk) overnemen van P&O activiteiten.
 • kortere communicatielijnen en snellere respons op uw aanvragen: door fysieke aanwezigheid van de intercedent.
 • verbetering van de relatie: door fysieke aanwezigheid leren wij uw organisatie beter kennen. Ook kunnen wij sneller inspelen op knelpunten.
 • kennis op het gebied van de flexbranche incl. de wet- en regelgeving. Wij zijn een verlengstuk van uw eigen P&O afdeling.
 • betrouwbare partner op het gebied van P&O. P&O Flex levert rapportages over onder meer het aanvraag- en invullingpercentage, reactietermijnen, ziekteverzuim, de verstuurde facturen, het uitvalpercentage, status van uitzendfase en leeftijdscategorieën van geleverde flexwerkers. De rapportages worden desgewenst mondeling toegelicht.
 • 100% flexlevering; door kennis van jullie organisatie (seizoensinvloeden, grote opdrachten, structuur en cultuur ). Op basis hiervan wordt een reservebestand /poolbeheer- opgebouwd. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op jullie vacatures en aanvragen.
 • geruisloze implementatie; Wanneer u kiest voor een nieuwe leverancier van flexkrachten is het belangrijk om rust op de werkvloer te creëren. Dit start met een open, heldere communicatie. Naast rust op de werkvloer, moet de continuïteit van uw productieproces gewaarborgd zijn. Door een vaste intercedent bij jullie te plaatsen zijn de communicatielijnen kort voor zowel uw organisatie als de flexkrachten. Dit resulteert in een geruisloze implementatie.